माझ्या मनातली तू...

अरुण वेधी
Saturday, 15 June 2019

अंगणभर दिसतात मला...
तूझ्या अस्तित्वाच्या ओल्या खूणा...
दवांत भिजलेली पावलं घेऊन,
तू पहाटेस येत असतेस,
फुलांचे गोड सडे.. सांगतात ना मला..

कधी रातराणीचा घुमट झोपेत बरळतो..
कधी मखमली पारिजात कुजबुजतो...
इथंच तर ती बसली होती फुलं वेचित,
गवताचे वेडे तुरेसुद्धा.. सांगतात ना मला..

फुलांसारखी उलगडत नाहीस अन्..
दृष्टीस सुध्दा पडत नाहीस...
तरीही असतेसंच मला चिकटून,
तुझे उष्ण श्वासच.. सांगतात ना मला..

अंगणभर दिसतात मला...
तूझ्या अस्तित्वाच्या ओल्या खूणा...
दवांत भिजलेली पावलं घेऊन,
तू पहाटेस येत असतेस,
फुलांचे गोड सडे.. सांगतात ना मला..

कधी रातराणीचा घुमट झोपेत बरळतो..
कधी मखमली पारिजात कुजबुजतो...
इथंच तर ती बसली होती फुलं वेचित,
गवताचे वेडे तुरेसुद्धा.. सांगतात ना मला..

फुलांसारखी उलगडत नाहीस अन्..
दृष्टीस सुध्दा पडत नाहीस...
तरीही असतेसंच मला चिकटून,
तुझे उष्ण श्वासच.. सांगतात ना मला..

होतंच रहातो मनाला माझ्या..
तुझ्या सौंदर्याचा स्पर्श पण..
ती मुळीच गवसणार नाही रे राजा.
धुंद वायूलहरी..सांगतात ना मला...!
 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News