तू जग तुझ्यासाठी

अशोक पवार
Wednesday, 29 May 2019

फेकून दे  समाजाची बेगडी लक्तरे
जीवन तुझं आहे तू जरा लक्षात घे रे

होय, मी, विचारतोय!
तुम्हाला,
कस जगावं, तुम्हाला जस हवं की 
जगन जगाने सांगावं,

का जगतोस, स्वतःच्या, इच्छा मारून,
जग काय म्हणेल ह्या, भीतीने
उगाच जगतो झुरन झुरून

फेकून दे  समाजाची बेगडी लक्तरे
जीवन तुझं आहे तू जरा लक्षात घे रे

जगाने घातलेल्या चष्म्यातून जग पाहू नकोस
बंदिस्त होऊन जाशील
तू घातलेल्या चष्म्यातून जग पहा
जगणं जगाला शिकवून जाशील

तुझं अंतर्मन तुला सांगतय ना
तेच कर,
अजिबात करू नको जगाची फिकर...

पैसा पद प्रतिष्ठा हया यशाच्या 
व्याख्या असतील जगा  साठी
तू जग तुझ्यासाठी, तू जग तुझ्या साठी...

 

Tags

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News