बिलगुनी मजला तू वाहत जावे...

पूर्वा बहाळकर
Monday, 26 October 2020

तुझ्या गालावरच्या खळीकडे माझे 
मग एक मागणे असावे,

बिलगुनी मजला तू वाहत जावे...

बिलगूनी मजला तू वाहत जावे.
ह्या ओल्या माती सारखे तू माझ्यात दरवळावे,

मोगऱ्या सारखे आपले नाते तू केसात माळावे,
बिलगुनी मजला तू वाहत जावे

थेंबांच्या टपटपातही  तुझे बोलणे असावे,
ते ऐकुनी मी मग बेफिकीर व्हावे,

बिलगुनी मजला तू वाहत जावे
शुद्धीत असुनी मी बेभान व्हावे,

तुझ्या गालावरच्या खळीकडे माझे 
मग एक मागणे असावे,

बिलगुनी मजला तू वाहत जावे...

- पूर्वा बहाळकर

Tags

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News