तू माझिच आहे

विनायक नाईक
Thursday, 20 June 2019

तू चालत असलेली चाल तूझीच असली 
तरी ती वाट माझीच आहे 
कारण तु माझीच आहे 

तू वाटेवरच्या झाडावरचा स्पश तुझाच असला  
तरी ते झाड माझीच आहे
कारण तु माझीच आहे

त्या झाडाची कळी तूझीच असली
तरी त्या कळीच  फुल माझच आहे 
कारण तु माझीच आहे

त्या फुलाचा सुगन्ध तुझाच असला
त्या सुगन्ध पाकळ्या माझ्याच  आह
कारण तु माझीच आहे

त्या झाडाच फळं तुझच असल
तरी त्या झाडं  माझच आहे
कारण तु माझीच आहे

 

तू चालत असलेली चाल तूझीच असली 
तरी ती वाट माझीच आहे 
कारण तु माझीच आहे 

तू वाटेवरच्या झाडावरचा स्पश तुझाच असला  
तरी ते झाड माझीच आहे
कारण तु माझीच आहे

त्या झाडाची कळी तूझीच असली
तरी त्या कळीच  फुल माझच आहे 
कारण तु माझीच आहे

त्या फुलाचा सुगन्ध तुझाच असला
त्या सुगन्ध पाकळ्या माझ्याच  आह
कारण तु माझीच आहे

त्या झाडाच फळं तुझच असल
तरी त्या झाडं  माझच आहे
कारण तु माझीच आहे

 

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News