येशील तू...

अमृता बोत्रे
Monday, 8 July 2019

येशील तु जसा अलगद 
बरसणार्या सरींसारखा जणू  
एखादा टपोरा थेंब देहावरून
हळूच मातीत विरून जावा... 

येशील तु जसा अलगद 
बरसणार्या सरींसारखा जणू  
एखादा टपोरा थेंब देहावरून
हळूच मातीत विरून जावा... 

मनमोहक सुगंध मृदगंधेचा दरवळून 
जावा आश्रूमध्ये चिंब चिंब
भिजवणार्या आठवणींचा क्षण जणू 
सुख दुःखाचे कोडे सोडवून  जावा... 

येशील तु जसा माझ्या ओठांवर 
आनंदाचे चौघडे साजरावा  
कधी रूसावा तर कधी
अनंत प्रेमात न्हावा...  

येशील तु जसा 
मधाळलेल्या नयनांनी न्याहाळावा
जणू नयनांची परिभाषा 
ह्रदयाला स्पर्शून जावा... 

रंगेबेरंगी इंद्रधनु परि 
जीवनात रंग पसरावा  
धुंद प्रेमाच्या लहरी 
जणू आनंदात उधळावा... 
 

येशील तु जसा सांजवेळी 
गोठलेल्या गुलाबी थंडीत जणू 
एक तारा लख्ख चमकावा मिठीत 
घेउन तु मला दुनियेचा विसर पडावा... 

मंद हवेच्या झुळके सवे
सुंदर मनपाखरू स्वर गुंजावा
प्रेम गंगेच्या प्रवाहाने आपला
विरह समाप्त व्हावा...

येशील तु जसा मोरपिसा
सवे मोहित व्हावा हर्षून 
जावा अवखळ बालकाप्रमाणे
मनातील गुंता रिक्त करावा...

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News