गावातले कावळे गेले कुठे?

नागनाथ पवार (यिनबझ)
Sunday, 14 April 2019

मी इयत्ता 4थी मध्ये आसेल. गावाकडे जिल्हा परिषद हायस्कुलमध्ये शिकत होतो. आम्ही शाळा सुटली की, काही पोरं शेतात फिरायला जायचो. एक दिवस पक्या, लक्ष्या, आव्या मी आणि आणखी कोणी तरी फिरायला शेतात गेलो. धुऱ्यावरच्या लिंबाच्या झाडावर बसलेला एक कावळा आव्याला दिसला आणि त्याने सहज एक दगड त्या दिशेने फेकला आणि कावळा मरुन पडला. 

मी इयत्ता 4थी मध्ये आसेल. गावाकडे जिल्हा परिषद हायस्कुलमध्ये शिकत होतो. आम्ही शाळा सुटली की, काही पोरं शेतात फिरायला जायचो. एक दिवस पक्या, लक्ष्या, आव्या मी आणि आणखी कोणी तरी फिरायला शेतात गेलो. धुऱ्यावरच्या लिंबाच्या झाडावर बसलेला एक कावळा आव्याला दिसला आणि त्याने सहज एक दगड त्या दिशेने फेकला आणि कावळा मरुन पडला. 

आम्ही त्याला एका खड्यात पुरले; पण तेव्हा कावळे खुप सारे शेतात दिसायचे. गावातल्या लिंबाच्या झाडावर बसुन पुर्ण झाडाच्या खाली पांढऱ्या रंगाच्या विष्टेने जागा भरलेली आसायची. तेव्हा चिमण्या आणि कावळ्यांची संख्या खूप दिसायची. पण आता दहा-बारा वर्षाच्या काळानंतर गावाकडे मला एकही कावळा हल्ली दिसत नाही.

मी काही दिवस झाले मुंबईला आलोय, इथं मात्र खूप सारे कावळे मला बघायलो मिळाले. ह्याचं मला थोडं नवलंच वाटलं.  याचं कारण गावातली कमी झालेली जंगल. मराठवाड्यात पडलेला दुष्काळही प्रमुख कारण आसेल असं मला वाटतं. 

मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात कावळ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. इथे शहरात आसनारी हॉटेल तेथे यांना खायला मिळत आहे. अनेक सार्वजनिक ठिकाणी लोकं त्यांना खायला घालतात. पाणी प्यायला पणि देतात. विशेषत: कावळ्यांना कुठेही गर्दीच्या ठिकाणी; पण ते निंवांत वावरताना मला दिसत आहेत. मात्र गावाकडे आज एकही कावळा मला दिसत नाही. मला असा विचार यायचा की, गावातली कावळे गेली कुठे? 

मुंबईला आल्यावर मला अनेक ठिकाणी कावळे बघायला मिळाले. माझ्या प्रश्नाचं थोड्या प्रमाणात का होईना, उत्तर मला मिळालं. गावातले कावळे कुठे गेले, हे मला आता थोडसं कळालं. माणसाप्रमाणे मुंबईला पोटासाठी आलेत असंच मानावं लागेल.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News