सुख कशात आहे?

राजेश पाटील किनवट
Friday, 16 October 2020

आपल्याकडे खुप फुलं आहेत, खुप सुगंध आहे पण तो सुगंध वाटण्यात सुख आहे

एखाद्याकडे खुप दुख आहे, खुप सुख आहे ते वाटुन घेण्यात सुख आहे

सुख कशात आहे?

 

एखाद्याला वेळेवर रक्त पाहीजे, ते मिळाले त्याच्यात सुख आहे

एखाद्याला वेळेवर भुक लागली, त्याची भुक मिटवण्यात सुख आहे

एखाद्याला पायात चप्पल नाही उन्हाचे चटके खात आहे, त्याची दाह विजवण्यात सुख आहे

एखाद्याला पत्ता मिळत नसेल, तो पत्ता शोधण्यात सांगण्यात सुख आहे

एखाद्याला थंडी वाजत आहे, थंडीच्या कडाक्यात त्या गरीबास शाल पांघरून उब देण्यात सुख आहे

एखाद्याला गाडी मिळत नाही, रस्यावर उभा आहे त्याला लिफ्ट देण्यात सुख आहे 

एखाद्याला खरं प्रेम मिळत नाही, ते देण्यात सुख आहे

एखाद्याला आई वडील बहिण यांचं प्रेम मिळत नाही, ते देण्यात सुख आहे

एखाद्या कडे खुप संपत्ती असते खुप प्रतिष्ठा असते, पण ते गरजवंताना वाटुन मन मोठं करून समाधानी होण्यात सुख आहे

आपल्याकडे खुप फुलं आहेत, खुप सुगंध आहे पण तो सुगंध वाटण्यात सुख आहे

एखाद्याकडे खुप दुख आहे, खुप सुख आहे ते वाटुन घेण्यात सुख आहे

मित्राला वेळ देण्यात त्यांना समजुन घेण्यात मोठ सुख आहे

- राजेश पाटील किनवट

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News