मी गेल्यावर...

डॉ.कृष्णा सपाटे
Friday, 10 May 2019

कदाचित मी तुला वेगळाच वाटेल
जसा कधी वाटलोच नव्हतो असा
आणि वेडावल्या पावलांनी तुला चालावी वाटेल वाट
पण काळाच्या ठोक्यांबरोबर संदर्भही पुसले जातात

मी गेल्यावर..
कदाचित तू फेकशील आठवणींच्या समुद्रात
विरत जाणार भावनिक जाळं
आणि शोधू लागशील माझ्या अवशेषांचे किनारे

कदाचित होऊन गेलेल्या क्षणांची
तू नव्याने मांडणी करू पाहशील
तुझ्या माझ्यातल्या उन्हाळ्या पावसाळ्याची

कदाचित मी तुला वेगळाच वाटेल
जसा कधी वाटलोच नव्हतो असा
आणि वेडावल्या पावलांनी तुला चालावी वाटेल वाट
पण काळाच्या ठोक्यांबरोबर संदर्भही पुसले जातात

पानगळ झालेल्या रखरखीत झाडासारखा
मी क्षणाक्षणाला तुझ्या इर्दगिर्द रुंजी घातल्याचा
तुला भास होईल
पण हिरवी पालवी फोडण्याचा हा प्रयत्न करूनही
शून्याच्या आभाळाखाली असणार तुझं घर
आता एकटं दुकट उरलेलं असेल

मी गेल्यावर
तुझ्या डोळ्यात असेल न थांबणारा मेघमल्हार 
हृदयात उभारलेल्या दगडी भिंतीचा अव्यक्त महाल 
मातीआड गेलेल्या पावलांची 
कितीही केली वजाबाकी आणि बेरीज 
मागे उरतो फक्त आठवणीतला मी
आणि तुझ्या मनात अंगावर येणारा आकांत

खरंच रागा-लोभाच्या 
समज गैर-समजाच्या आडवाटेवरून जाताना
सोयीस्कर चालू शकलो असतो का आपण?
कदाचित उत्तराला प्रश्नांकित सोडलेलंच बरं!

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News