फौजी म्हणजे काय?   

निकिता भोसले, सातारा
Sunday, 21 July 2019

फौजी म्हणजे फिरता वारा  
फौजी म्हणजे वाहता झरा  

फौजी म्हणजे फिरता वारा  
फौजी म्हणजे वाहता झरा   
फौजी राञी एकटाच अंधारात चमकणारा तारा 
फौजी अंगावरील शहारा  
फौजी राञीचा पहारा  
फक्त फौजी आहे सुख अन् दुःखाचा सहारा  
फौजी जनहिताचा नारा  
फौजी आहे अनमोल हिरा...  
फौजी म्हणजे धाक अन् दरारा त्याचाच आहे वचक सारा   काहीही करु शकतो ड्रायव्हर जर असेल तो नीती नखरा... फौजीवर प्रेम करुन पहा 
एकदा तरी फौजीवर प्रेम करुन पहा...  
मनापासून त्याच्यावर तुम्ही मरुन पहा  
जीवाला जीव देईल तुमच्या त्याचा हात धरुन पहा...
त्याच नाव काळजावर एकदा तरी कोरुन पहा... 
कसा जगतो एकटा तुम्ही चोरुन पहा...
प्रेमाचे दोन शब्द त्याच्याशी बोलून पहा...
प्रेमाचे दोन शब्द त्याच्याशी बोलून पहा... 
त्याच्या सारख्या यातना एकदा तरी सोसून पहा... 
अनोळखी जगात तुम्ही एकटे बसून पहा... 
दु : ख असून मनात तुम्ही हसून पहा...
त्याच्यासारखे तुम्ही ऊन्हात उभे राहुन पहा... 
एकदा तरी फौजीवर प्रेम करुन पहा...
तो रोज मरतो तुम्ही एकदा तरी मरुन पहा...
लेकरासाठी झुरतो तो तसं भेटीसाठी झुरुन पहा...
तुम्हाला काय वाटतं तुम्ही फौजीच्या यातना सोसून पहा...

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News