गाव तस भलं

 शुभांगी पवार
Monday, 9 September 2019

गाव तस भलं पण,
पुढाऱ्यांनी वेढलेलं
जातिभेदांनी मढलेल!

गाव तस भलं पण,
पुढाऱ्यांनी वेढलेलं
जातिभेदांनी मढलेल!

गाव तस भलं पण,
वर्चस्ववादात खुंटलेलं
भावबंधकीत खुरटलेलं!

गाव तस भलं पण,
रावाच्या इशाऱ्यावर चालणार
पडत्या फळाची आज्ञा झेलणार!

गाव तस भलं पण,
पारावर कुजबुजणार
एखाद्याला कुजवणार!

गाव तस भलं पण,
शहराची हवा लागलेलं
चारी दिशांना पांगलेलं!

गाव तस भलं पण,
विकसनशील असलेलं
विकासाअभावी उसवलेलं!

गाव तस भलं पण,
जुन्या जाणिवा पुसलेलं
आठवणींत स्वतःशीच हसलेलं!

गाव तस भलं पण,
काळाने गोठवलेलं
मनाच्या तळाशी साठवलेलं!

गाव तस भलं पण,
वास्तवात असलेलं
अस्तिव नसलेलं!

गाव तस भलं पण,
आठवणींत असलेलं
काळजात त्याच रूप ठसलेलं!

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News