कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील अनेक गावात ग्रामस्थांचे गाव बंदीचे निर्णय..!

Wednesday, 25 March 2020

कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील अनेक गावात ग्रामस्थांचे गाव बंदीचे निर्णय..!

<p>कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील अनेक गावात ग्रामस्थांचे गाव बंदीचे निर्णय..!</p>