पिंपरी चिंचवड मधील ज्ञानप्रबोधिनी विद्यालयातील कनक महात्मा हिला १०० % विद्यालयाचा निकाल ही १०० %

Thursday, 30 July 2020

माध्यमिक शालान्त परीक्षा इयत्ता दहावीचा निकाल जाहीर झाला. या परीक्षेत निगडी येथील ज्ञानप्रबोधिनी नवगर कनका महात्मा हिला शंभर टक्के मिळाले आहेत. विद्यालयाचा देखील निकाल शंभर टक्के लागला आहे.

 

<p class="rtejustify">माध्यमिक शालान्त परीक्षा इयत्ता दहावीचा निकाल जाहीर झाला. या परीक्षेत निगडी येथील ज्ञानप्रबोधिनी नवगर कनका महात्मा हिला शंभर टक्के मिळाले आहेत. विद्यालयाचा देखील निकाल शंभर टक्के लागला आहे.</p> <p class="rtejustify">&nbsp;</p>