नर्मदेचं हे भव्यदिव्य विशालरूप, निर्सगाशी एकरूप झालं आहे

Monday, 6 May 2019

नर्मदेचं विशाल रूप तूम्ही आतापर्यंत ग्रंथामध्ये अनूभवलंय, पण आम्ही तू्म्हाला दाखवतोय...की नर्मदेचं हे विशालरूप किती भव्यदिव्य आहे आणि निर्सगाशी किती एकरूप झालं आहे.

<p>नर्मदेचं विशाल रूप तूम्ही आतापर्यंत ग्रंथामध्ये अनूभवलंय, पण आम्ही तू्म्हाला दाखवतोय...की नर्मदेचं हे विशालरूप किती भव्यदिव्य आहे आणि निर्सगाशी किती एकरूप झालं आहे.</p>