ती

यिनबझ
Monday, 7 September 2020

सगळ सोसुन सुद्धा

खंबीरपणे ती उभी असते,

रडत रडत न जगता

लढत ती जगत असते

लढत ती जगत असते...

ती
 

सकाळी उठा अन चुलीसमोर बसा

एवढाच तिचा प्रवास,

जगण्यास पाहिजे फक्त

तिला तुमचाच सहवास...

 

सहज म्हणतो आपण

तू घरीच असते,

दोन शब्दांनीच तिचे

मन खुप छळते..

संसार सुखाचा व्हावा म्हणून

अपार कष्ट घेते,

तरी तिच्या वाटयाला सांगा

कोणती गोष्ट येते..

 

'ती' म्हणून जन्माला येणे

चुकीचे आहे का?

'तो' म्हणून जन्माला आला

म्हणजे सुगिचे आहे का?

 

नसते तिची कोणतीही

गोष्ट स्वार्थासाठी,

सुखाच्या ओव्या गाते

सांसारिक कर्तव्यासाठी..

 

सगळ सोसुन सुद्धा

खंबीरपणे ती उभी असते,

रडत रडत न जगता

लढत ती जगत असते

लढत ती जगत असते...

 

शब्द - अभय अशोक पाटील

टीवाय, बीसीए सायन्स, एच. व्ही. देसाई काॅलेज, पुणे

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News