आज की सोच

 आपलं आयुष्य इतकं सुंदर व    आनंदी बनवा की... निराश  झालेल्या व्यक्तीला, तुम्हाला      पाहून जगण्याची नवी     ...
'नम्रपणा' हा गुण सर्व गुणांपेक्षा जास्त किंमती व       मौल्यवान आहे... तो ज्याच्याकडे आहे,     त्याच्या भोवती कितीही बलाढ्य स्पर्धक...
 जगाच्या या रंगमंचावर असे वावरा, की  तुमची भूमिका संपल्यावर सुद्धा टाळ्या        वाजत राहिल्या पाहिजेत.
   नेहमी खरं बोलल्यास     आपण काय बोललो  ते लक्षात ठेवावं लागत नाही. 
  दाटून आलेल्या संध्याकाळी,         अवचित ऊन पडत...   तसंच काहीसं पाऊल न वाजवता,     आपल्या आयुष्यात प्रेम...
 हळूहळू हवेतला गारवा  वाढतोय नव्या जोमाने...     अन् प्रेमाचा गोडवा  बहरतोय पुन्हा नव्याने...