आज की सोच

अपयशाशिवाय यश नाही आणि पराजयाशिवाय जय नाही..
जसा आरसा मळाने अस्वच्छ होतो, तसे मन अयोग्य कर्माने मलिन होते
"विचार करा निर्णय घ्या, आणि तुम्हाला जे योग्य वाटत तेच करा"
ऋणानुबंधाची फुले कधीच कोमेजत नसतात, तर आठवणींच्या सुगंधाने ती सदा दरवळत असतात.
आयुष्यात असं काहीतरी मिळवा जे तुमच्या पासून कुणीही चोरून घेऊ शकत नाही.
शब्दांच्या विस्फोटापेक्षा मौनाचा विस्फोट महाभयंकर असतो.