आज की सोच

 "आयुष्यात जोखीम पत्करा, जिंकलात तर नेतृत्व कराल, हरलात तर मार्गदर्शन कराल" - स्वामी विवेकानंद  
स्वाभिमान विकून मोठं होण्यापेक्षा  अभिमान बाळगून लहान  राहिलेलं कधीही चांगलं  
मुंबई - श्रीमंती ही वा-यावर उडून जाते,  कायम टिकणारी गोष्ट एकचं  ती म्हणजे माणूसकी आणि स्वभाव 
पैशाला कधीच किंमत नसते,किंमत असते ती पैसे कमावताना लागनाऱ्या मेहनतीला.
प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेऊन जगा.कारण गेलेली वेळ परत येत नाही.आणि येणारी वेळ कशी असेल,सांगता येत नाही.
संकट आलं की समजून जावं की संधी पण आली. कारण संकट कधीच संधीशिवाय  एकटा प्रवास करत नाही.