हसरा चेहरा

अनुजा पाटील
Tuesday, 27 October 2020

हा हसरा चेहरा म्हणजे ..
एक आनंद भावना.....
की नुसतीच  कल्पना?

हा हसरा चेहरा म्हणजे..
हवी हवीशी वाटणारी प्रीत..
की नुसतीच दुःख लपवण्यासाठी
केलेली तजवीज...?

हा हसरा चेहरा म्हणजे..
भाव परिशुद्ध......
की एक युद्ध स्वतः विरुद्ध...?

हा हसरा चेहरा म्हणजे ..
एक आनंद भावना.....
की नुसतीच  कल्पना?
   
हा हसरा चेहरा म्हणजे..
जगण्याची एक नवीन आस..
की नुसताच आकर्षित वाटणारा..
तो मृजळाचा भास...                         

- अनुजा पाटील

Tags

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News