ती आणि पारिजातक...

अशोक पवार
Monday, 3 June 2019

श्वास मी घेत असलो
तरी ह्रदय मात्र तुझ्यात
फक्त तुझाच आणि तुझाच
आवाज येतोय त्या धडधडणार्या
स्पंदनात...

बहरून आलोय,
जणू पारिजातक, बहरावा
आणि तो सडा कुणी तरी उचलून घ्यावा..

ज्याच्या साठी 
फुलांची आरास केली,
तो मात्र
इकडे लक्ष देत नाही...

मग ह्या पारिजातकाच्या
फुलण्याचा आणि बहरन्याचा
उपयोग काहीच नाह...

श्वास मी घेत असलो
तरी ह्रदय मात्र तुझ्यात
फक्त तुझाच आणि तुझाच
आवाज येतोय त्या धडधडणार्या
स्पंदनात...

कोऱ्या कागदावर जे लिहितो
ते लिहताना ही तुझं 
प्रतिबिंब दिसतंय
त्या मूक शब्दांना कळतंय सार,
तुला हे समजत कसं नाही...

मनाच्या घरातील न उघडलेला
दरवाजा खटखटून गेलीस तू
त्या मनाच्या घरात
कधी येणार आहेस तू...

ध्यास आणि श्वास
तुझी लावून जातात आस
इवलुश्या ह्रदयात तुझी
जागा खूप आहे खास...

वाहणारा वारा  फुलणारी फुल
तुझ्या नावाने छेडतात मला
हसून हसून सदाफुली ही म्हणते
तू प्रेम वेडा झाला
ये सांग ना कधी माझे भाव
कळणार तुला कळणार तुला...

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News