संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ: उन्हाळी २०२० परीक्षेच्या माजी व बहि:शाल विद्यार्थ्यांची सूची संकेतस्थळावर उपलब्ध

डाॅ विलास नांदुरकर
Sunday, 11 October 2020

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या www.sgbau.ac.in या संकेतस्थळावर (एक्झामिनेशन - अॅडमिशन कार्ड) उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सूचीमध्ये नाव असल्यास नमूद परीक्षा केंद्रात जावून विद्यार्थ्यांनी आपले प्रवेशपत्र प्राप्त करुन घ्यावे.

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ: उन्हाळी २०२० पदवी व पदव्युत्तर परीक्षेच्या माजी व बहि:शाल विद्यार्थ्यांची सूची संकेतस्थळावर उपलब्ध

अमरावतीः उन्हाळी २०२० पदवी व पदव्युत्तर परीक्षा उद्यापासून (१२ ऑक्टोबर) सुरु होत आहे. परीक्षेला प्रवेशित, माजी व बहि:शाल विद्यार्थ्यांची परीक्षानिहाय परीक्षा क्रमांक सूची संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या www.sgbau.ac.in या संकेतस्थळावर (एक्झामिनेशन - अॅडमिशन कार्ड) उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सूचीमध्ये नाव असल्यास नमूद परीक्षा केंद्रात जावून विद्यार्थ्यांनी आपले प्रवेशपत्र प्राप्त करुन घ्यावे.

विद्यार्थ्यांनी प्रवेशपत्र प्राप्त करतेवेळी सोबत आयडी प्रूफ घेवून जावे, असे विद्यापीठाचे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ हेमंत देशमुख यांनी कळविले आहे. अधिक माहितीकरीता परीक्षा विभागाचे सहा. कुलसचिव मोनाली तोटे (9763833969) व दीपक वानखडे (9420128684) यांच्याशी संपर्क साधावा.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News