आठवणीतलं पहिल प्रेम

संभाजी रामकृष्ण गोरे
Monday, 17 June 2019

साथही सुटलेली असते
भेटणंही दुर असतं 
पहिल्या प्रेमाची आठवण
आठवणीतलं प्रेम असतं ।।

परतुन येणार नाही
एवढं कळत असतं
आयुष्यभर त्या प्रेमाची
वाट पहात बसतं ।।

सांगता येत नाही
सहनही होत नसतं
कोणी तरी कोणासाठी
सतत झुरत असतं ।।

प्रवास आपल्या मनाचा
मनाच्या कोपऱ्यात रहातो
नदीचे दोन किनारे
बनुन निरंतर वहातो ।।

आयुष्यात प्रत्येकाच्या 
असं कोणीतरी असतं
मनाच्या एका कोपऱ्यात
घरं करुन बसतं ।।

साथही सुटलेली असते
भेटणंही दुर असतं 
पहिल्या प्रेमाची आठवण
आठवणीतलं प्रेम असतं ।।

परतुन येणार नाही
एवढं कळत असतं
आयुष्यभर त्या प्रेमाची
वाट पहात बसतं ।।

सांगता येत नाही
सहनही होत नसतं
कोणी तरी कोणासाठी
सतत झुरत असतं ।।

प्रवास आपल्या मनाचा
मनाच्या कोपऱ्यात रहातो
नदीचे दोन किनारे
बनुन निरंतर वहातो ।।

आयुष्यात प्रत्येकाच्या 
असं कोणीतरी असतं
मनाच्या एका कोपऱ्यात
घरं करुन बसतं ।।

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News