पाऊस यावा लागतो..

रमा
Friday, 14 June 2019

पाऊस यावा लागतो,
मनात उमलुन,
तो उमजत नाही असा,
सांगून सवरून
नुसता नदीडोहातुन नव्हे,
तर यावाच लागतो,
आसमंतातुन
तुला दिसलेला पाऊस मग, 
पहावा लागतो मला,
तुझ्याच अंतरंगातुन,
तेव्हा कुठे पाऊस पडतो, 
मग माझ्या ओंजळीतुन...!

पाऊस यावा लागतो,
मनात उमलुन,
तो उमजत नाही असा,
सांगून सवरून
नुसता नदीडोहातुन नव्हे,
तर यावाच लागतो,
आसमंतातुन
तुला दिसलेला पाऊस मग, 
पहावा लागतो मला,
तुझ्याच अंतरंगातुन,
तेव्हा कुठे पाऊस पडतो, 
मग माझ्या ओंजळीतुन...!

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News