पाखरांची रात्र तोकडी...

निशिगंधा घाणेकर, नाशिक
Wednesday, 8 May 2019

रात्र तोकडी दिवस लांबडे 
ऊन तांबडे लाल
घामट तापट दुपारचा तो
लापट चेंगट काळ
रटाळ वाटा किटाळ रस्ते 
सुने कोरडे माळ
प्रिया पावसा ये ना हिर्वी हिर्वी पाखर घाल

असा हवेचा राग जशी की 
आग वाहतो वारा
गरम धुळीचा मार भडक
अंगार दाह हा सारा
पंख भाजले हाय् पोळले 
पाय उसळले जाळ
प्रिया पावसा ये ना हिर्वी हिर्वी पाखर घाल

रात्र तोकडी दिवस लांबडे 
ऊन तांबडे लाल
घामट तापट दुपारचा तो
लापट चेंगट काळ
रटाळ वाटा किटाळ रस्ते 
सुने कोरडे माळ
प्रिया पावसा ये ना हिर्वी हिर्वी पाखर घाल

असा हवेचा राग जशी की 
आग वाहतो वारा
गरम धुळीचा मार भडक
अंगार दाह हा सारा
पंख भाजले हाय् पोळले 
पाय उसळले जाळ
प्रिया पावसा ये ना हिर्वी हिर्वी पाखर घाल

झळा झाक रे लळा राख रे 
निळ्या तुझा विश्वास
मी अभिलाषी ह्दयापाशी 
लावशील हमखास
सावर हा दुष्काळ सावळ्या 
पाळ तूच सांभाळ
प्रिया पावसा ये ना हिर्वी हिर्वी पाखर घाल

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News