NSS ( राष्ट्रीय सेवा योजना) युवाशक्ती

दिपक साटोटे
Tuesday, 24 September 2019

सेवेत राही चांगले विचार
विद्यार्थी वर्गाचा एकच ध्यास,
उतुंग विजय गुणांचे आचार
होईल व्यक्तिमत्त्वचा विकास ।।

राष्ट्रीय सेवा योजनेचे
उघडले सोनेरी दार,
चिमुकल्या हातून होईल
गरिबांचा ग्रामोद्धार ।।

घामाच्या थेंबाचा मान
राखून कर्तव्याचा भार,
लाल किरणांची उगवती
तेजस्वी स्फुर्तीची ललकार ।।

कॉलेजच्या शिक्षणाची जोड
उभरली हाती कर्माची फोड,
रोखली राक्षसी वृक्षतोड
वाटून खाऊ दोन घास गोड ।।

सेवेत राही चांगले विचार
विद्यार्थी वर्गाचा एकच ध्यास,
उतुंग विजय गुणांचे आचार
होईल व्यक्तिमत्त्वचा विकास ।।

सशक्त शरीर साधन होई
अशी तहाण्यांची पाणपोई,
थेंबाच्या घामानं भूक जाई
जशी लाभलेली सुखसोई ।।

निर्माण झाली सिद्धांतांनी
आकारली संताच्या तत्तवांनी,
नि स्वार्थ सेवा विद्यार्थ्यांनी
दिली स्व:बळाच्या रक्तांनी ।।

मैदानी कर्तृत्वाची खेळाडूवृत्ती
सुबोध योजनेची चपळ युक्ती,
प्रभावी नेतृत्वाची युवाशक्ती
कौशल्य पेरणारी भारत धरती ।।

सहयोगाच्या सेवाभावंन
अस्वच्छतेची रास हरली,
व्यक्तीमत्त्व शिखराची योजना
विद्यार्थ्यांना वरदान ठरली ।।

     
 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News