निर्जीव देहशिल्प...

दिगंबर कोटकर
Monday, 3 June 2019

अंगावर येई शिरशिरी
स्पर्शीता थंडगार वारा,
क्षणात वाहून नेती लाटा
किनाऱ्यावरील पसारा...

उधाणलेल्या सागरी लाटा
नि मनातील अबोल तरंग,
लयास गेलेला अस्पष्ट रवी
नि घराकडे परतणारे विहंग...१

रेती अन पाण्याचा जणू
चालू पाठशिवणीचा खेळ,
अवघड असते कळणे कशी
मार्गक्रमण करते कातरवेळ...२

अंगावर येई शिरशिरी
स्पर्शीता थंडगार वारा,
क्षणात वाहून नेती लाटा
किनाऱ्यावरील पसारा...३

उधाणलेल्या सागरी लाटा
नि नाद तयांचा तो कर्णमधुर,
पांढरी शिडे उभारून गलबते
गगनास भिडण्या हो आतुर...४

अथांग तो निळाशार रत्नाकर
नि गगनचुंबी अभेद्य लाटा फेनील,
डोळ्यांत सामावेना इतका तो
विराट महाकाय जलाशय स्वप्नील...५

त्या किनारी एक वेडा उदासवाणा
आपल्यांच्याच आठवांत तल्लीन,
जीव असूनही ते निर्जीव देहशिल्प
नि केविलवाणा तो श्वास मलीन...६

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News