नवी उमेद...

हेमंत निखळ
Monday, 29 April 2019

प्रवास
स्वतःचा स्वतःसाठी
वेगशुन्य वेगवान
आरंभातून आरंभाकडे
उमगून न उमगलेल्या
अंतिमाकडे...

मनाला मोहवणार सारंच
अस्ताव्यस्त पडलं होतं
तरीही दृष्टी कुठे दूर
जाऊ पहाते...
काही वेगळं शोधायला
नक्की काय...

सारं काही आलबेल
असं न्हवतं कधी
तरीही
खोल डोहात विसवलेलं
मन
अनामिक ओढीनं
शोधत होतं स्वतःला
या निःशब्द शांततेत
मुक्त मुकपणे
काही शब्द होऊ पाहत होतं...

प्रवास
स्वतःचा स्वतःसाठी
वेगशुन्य वेगवान
आरंभातून आरंभाकडे
उमगून न उमगलेल्या
अंतिमाकडे...

दृष्टीक्षेपात काहीच नसतानाही
अव्याहत अखंड ओढ
अवतीभवती काहीच
घडत नसताना
या जीवन्त पोकळीत
काही तरी सापडल्याची
अस्पस्ट जाणीव...

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News