माझे शब्द, माझे अस्तित्व

पल्लवी फडणीस
Thursday, 11 July 2019

किती शब्द भरून घेत असते 
मी ओंजळीत,ती ओंजळ कधी
प्रेमावर,कधी प्रणयावर,कधी 
शृंगारावर,कधी निशब्द,कधी 
शब्दांगण होवून बरसत असते

आणि अचनाक कोणी तरी येते
ती त्या शब्दांची हेळसांड सुरु होते
कोणी घेते ओरबाडून ,कोणी भांडून
पण खरेच हो ,हे शब्दओंजळ अशी

नाही हो भरत, ते उगाच नाही माझ्यावर
प्रेम करत,मी त्यांच्याशी बोलते ,त्यांना
कुरवाळते, त्यांना झेलते, त्यांना रिझवते
त्यांना मनवते ,मग कुठे ते माझ्याजवळ
येतात आणि अलगद माझ्या अंगुलीवर
स्थानापन्न होतात, मग अलगद ,

किती शब्द भरून घेत असते 
मी ओंजळीत,ती ओंजळ कधी
प्रेमावर,कधी प्रणयावर,कधी 
शृंगारावर,कधी निशब्द,कधी 
शब्दांगण होवून बरसत असते

आणि अचनाक कोणी तरी येते
ती त्या शब्दांची हेळसांड सुरु होते
कोणी घेते ओरबाडून ,कोणी भांडून
पण खरेच हो ,हे शब्दओंजळ अशी

नाही हो भरत, ते उगाच नाही माझ्यावर
प्रेम करत,मी त्यांच्याशी बोलते ,त्यांना
कुरवाळते, त्यांना झेलते, त्यांना रिझवते
त्यांना मनवते ,मग कुठे ते माझ्याजवळ
येतात आणि अलगद माझ्या अंगुलीवर
स्थानापन्न होतात, मग अलगद ,

लेखणीवर स्वार होऊन संकेतनावर विराजमान होतात,
ते कधी चारोळीत,
कधी विस्तीर्ण,कधी कधी तर 
अस्ताव्यस्त होतात पण ,जेंव्हा 
लाडात येतात ,तेंव्हा ह्या 

शब्दांचे वारू बेफाम होवून अनेक
साहित्य रचतात,तेच तर माझे अस्तित्व
किती ही त्याला मिटवायचा प्रयत्न केला
तरी ते आता शाश्वत असेल,मी नसेल
तरी ते संकेतनावर चिरकाल टिकेल

               

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News