दर पाच वर्षांची पोटुशी माय

तुकाराम सी. कुडतरकर
Monday, 29 April 2019

आतंकी हवा की सनकी हवा
भोगी हवा की योगी हवा
माय दर पाच वर्षांनी 
पोटुशी राहते

माय दर पाच वर्षांनी पोटुशी असते
विकास झाला 
आणि 
थोडयाचं वर्षांनी 
विनोद झाला

दोन्ही भारत मातेचे पुत्र
विकास झाला तेव्हाही लोकं पोटात पोटशूळ 
उठून रडत होते

विनोद झाला तेव्हाही
आतल्या बरोबर
सारे जगचं हसत होते
आताही माय
पोटुशी हाय
तुम्हीचं ठरवा
तुम्हाला हवं काय?
आतंकी हवा की सनकी हवा
भोगी हवा की योगी हवा
माय दर पाच वर्षांनी 
पोटुशी राहते

गवॉर हवा की पॉवर हवा
पाजी हवा की बाजी हवा
नालायक हवा की नायक हवा
जामिन हवा की आमिन हवा
पराधीन हवा की स्वाधीन हवा
पराजय हवा की विजय हवा

आता तुम्हीचं ठरवा काय
ठरवायचे ते
गाय दर पाच वर्षांनी गाभण रहाते
आपापसातील वैर सोडा भावांनो
जातीय तेढ खोडा भावांनो
आणि ठरवा
दिन हवा की सुदिन हवा
हतबल हवा की प्रबल हवा
दावेदार हवा की उमेदवार हवा

 

 

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News