'मदर्स डे' फक्त स्टेटसपुरताच?

सागर गायकवाड (यिनबझ)
Sunday, 12 May 2019

काय मित्रांनो आज मदर्स डे, आईसाठी खूप काही प्लॅन्स केले असतील? आईला सर्व कामत मदत करणार, संपूर्ण वेळ आईला देणार, तिची काळजी घेणार, नको वाटेल इतकं प्रेम करणार आणि व्हाट्सअपला इतके स्टेटस ठेवणार की बोलून सोय नाय...

काय मित्रांनो आज मदर्स डे, आईसाठी खूप काही प्लॅन्स केले असतील? आईला सर्व कामत मदत करणार, संपूर्ण वेळ आईला देणार, तिची काळजी घेणार, नको वाटेल इतकं प्रेम करणार आणि व्हाट्सअपला इतके स्टेटस ठेवणार की बोलून सोय नाय... हे सर्व तुम्ही करता चांगली गोष्ट आहे, केलंच पाहिजे, यावर माझा काही आक्षेप नाही, फक्त एकच प्रश्न आहे? हे सर्व फक्त मदर्स डे दिवशीच का?

मदर्स डेदिवशी आईवर सर्वांचं  प्रेम इतकं भरभुरून येईल की शब्दात व्यक्त करता येणार नाही. 

हो, आईवर आम्ही खूप प्रेम करतो, पण ते फक्त आम्ही मदर्स डेलाच दाखवतो, तर असं का? कारणकी आईवर प्रेम आहे हे आईला दाखवण्यासाठी किंवा सांगण्यासाठी नाही तर ते जगाला दाखवण्यासाठी, काय मित्रांनो बरोबर ना! याच दिवशी आम्ही आईवरच प्रेम दाखवणार, इतर दिवशी नाही, का? तर ते जग बघणार नाही ना! लोक बघणार नाहीl तुमचा स्टेटस, म्हणून ते आम्ही दाखवत नाही. 

इतर दिवशी आपण कसे वागतो आईसोबत, हे मी काय वेगळं सांगायची गरज नाही. आईसोबत नीट बोलणार नाही, तिला कोणत्या कामात मदत करणार नाही, काय विचारलं की नीट उत्तर देणार नाही, एकंदरीत आईसोबत नीट वागणार नाही. तर का? इतर दिवशी कुठे मदर्स डे असतो? बरोबर ना!

आईला उदया पूर्ण दिवस आनंदात ठेवणार, मग इतर दिवशी हे प्रेम कुठे जाते? कुठे जातो तो आईवरचा जिव्हाळा?  खरं तर मदर्स डे तुम्ही आईसाठी नाही तर स्वतःतासाठी साजरा करता. का? तर ते फक्त एकच कारण, लोकांना दाखवण्यासाठी, बस यासाठीच बाकी काही नाही. 

कारणकी इंग्रजांनी जर या दिवसाची सुरुवात केली नसती तर आम्ही हा दिवस साजरा पण केला नसता. खरं सांगायचं झालं तर आईला या दिवसाशी काही घेणं देणं नसतं, तुम्ही फक्त रोज घरातून बाहेर जाताना एक स्माईल देऊन येतो आई, इतकं म्हणालात तरी खूप आहे, घरी आल्यावर तिच्याशी थोडं बोलावं, तिची विचारपूस केली तर तिला बरे वाटते, बस इतकंच हवं आहे, आईला बाकी हे 'मदर्स डे'  दिवसाची काही गरज नाही... 
जर तीच काम तुम्ही केलं ना, तरी तिच्यासाठी हे खूप आहे...

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News