आई..

पूनम माने, फलटण
Monday, 13 May 2019

जिच्या यातनांना जगी तोड नाही...
जिच्या मायेत कसलीही तडजोड नाही...
माझ्या या छोट्याशा जगी...

असे या जगी कोण आहे...
जिच्या चरनांत माझे प्राण आहे...
जिचे जन्मांतरीचे ऋण आहे...

असे ऋण कि ज्यास व्याज नाही...
त्या ऋणाविन जीवनात साज नाही...
जिच्या सारखे कौतुकाचे बोल नाही..

जिच्या यातनांना जगी तोड नाही...
जिच्या मायेत कसलीही तडजोड नाही...
माझ्या या छोट्याशा जगी...

तिच्याइतकं मोठ कोणच नाही...
तिचं नाव या जगात आई....
आईएवढ कशालाच मोल नाही...

                        

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News