बदलते चेहरे पाहणारा आरसा...

योगराज
Tuesday, 20 August 2019

अरे तु किती ही बघ 
मी किंचीत ही बदलत नाही
बदलतात ते माझ्यात 
पाहणारे चेहरे

मीच माझा चेहरा
थोडा न्याहळला
तेव्हा आरसा 
माझ्याशी बोलला

अरे तु किती ही बघ 
मी किंचीत ही बदलत नाही
बदलतात ते माझ्यात 
पाहणारे चेहरे

मी काय काचाचा 
आहे नाजुक आरसा
तुझा धक्का लागला की
तडकन तडा जाईल 
नुकसान माझेच होईल

पण एक ध्यानात ठेव
समाजाचा आरसा 
लय नाजुक हाय
थोडा जरी तुझा पाय
वाकडा पडला की
तुझी प्रतिमा मलीन होईल
तु नट आरस्यापुढे
तास तास उभा रहा
काय फरक पडणार नाही

परंतु समाजात असे
कार्य कर
समाज तुझा चेहरा
कधी विसरणार नाही...

कवी-योगराज

आरसा...

मीच माझा चेहरा
थोडा न्याहळला
तेव्हा आरसा 
माझ्याशी बोलला

अरे तु किती ही बघ 
मी किंचीत ही बदलत नाही
बदलतात ते माझ्यात 
पाहणारे चेहरे

मी काय काचाचा 
आहे नाजुक आरसा
तुझा धक्का लागला की
तडकन तडा जाईल 
नुकसान माझेच होईल

पण एक ध्यानात ठेव
समाजाचा आरसा 
लय नाजुक हाय
थोडा जरी तुझा पाय

वाकडा पडला की
तुझी प्रतिमा मलीन होईल
तु नट आरस्यापुढे
तास तास उभा रहा
काय फरक पडणार नाही

परंतु समाजात असे
कार्य कर
समाज तुझा चेहरा
कधी विसरणार नाही...

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News