कसे बांधून ठेवावे...

सागर साळवी
Thursday, 29 August 2019

कसे बांधून ठेवावे 
साखळीत हे साधे मन, 
दुसऱ्याचे ओळ्खण्याआधी 
ओळख स्वतःचे आहे कोण.

कसे बांधून ठेवावे 
साखळीत हे साधे मन, 
दुसऱ्याचे ओळ्खण्याआधी 
ओळख स्वतःचे आहे कोण. 

तुझेच मन कधी कधी 
लपवतं तुझ्या पासून काही,
कळतं त्याला सगळं 
पण ते सांगत तुला नाही.

सावध कर तुझ्या मनाला 
ते पळतंय पुन्हा मागे मागे, 
जुने अजून ओलेच आहेत
जखमांचे कुर्तडलेले धागे. 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News