माझ्यासाठी ती

गुरुकुंज आश्रम
Saturday, 18 May 2019

रात-दिवस घरात राजा,
थे कामं करते,
आम्हा बाप-लेकरांसाठी,
मर मर मरते...

चिरता चिरता भाजी,
बायकोच बोट कापलं,
फुटकी गिटकी हायेस का? म्हणून,
म्याच तिले झापलं...

बोट कापलं तीच,
वरून तिले झापलं,
समद्या घरातलं वातावरन,
मंग अचानकच तापलं...

सहनशक्तीचा तिच्या मंग,
बांध असा फुटला,
एका मागं एक तिच्या,
तोंडातून बान सुटला.

थे झाली सुरू अन,
म्या खाल्ले बोलने,
बोलत नाई काहीतर म्हने,
तुमच्या मनासारखेच चालले...

म्या म्हटल तिले आता, 
म्या काय केलं?
मंग काय पुसता राव,
अजूनच वाया गेलं..

म्हणे,
कधीतरी तुमी मले,
बाहेर जेवाले नेलं?
अन् वरुन पुसता मले की,
म्या काय केलं?

झर झर डोयातून तिच्या,
आसू लागले वाहू,
कानकोंडा होऊन म्या,
तिले लागलो पाहू...

खरचं होत तीच,
तिले कधी बाहेर नाही नेलं,
फ्लॅश बॅक मदी जाऊन,
म्याबी चिंतन केलं...

रात-दिवस घरात राजा,
थे कामं करते,
आम्हा बाप-लेकरांसाठी,
मर मर मरते...

पन कधीतरी साधी तीनं,
कुरुकुर नाई केली,
सहा सात वर्षे राजा,
अशीच निंगून गेली...

वाटल होत तिले आता,
हाटेलात जेवाले न्यावं,
फाइव स्टार नशीन तरी,
साधं जेवन घ्यावं...

म्या बी ठसन न म्हटलं तिले,
चल कर बर तैयारी,
आज आपन जेवाले,
हाटेलात जाऊ बाहेरी...

त्याचबरोबर म्हटलं तिले,
नवीन साड़ी घेतो,
आज सारी तुह्यावाली,
हौसच फिटवून देतो...

समजदार बायको माही,
म्हने खर्च नका करू,
तुमच्या आवळीची भाजी करते,
घरीच आपल्या जेवू...

आन म्हटलं तुले मंग,
भाजी देतो चिरून,
तेच्या आंदी बोटाले,
पट्टी देतो बांधून...

स्वतः साठी तिनं कधी,
खर्च नाई केले,
पर आमच्यासाठी सबनच,
आयुष्य लुटून दिले.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News