म्हणून जगणे सार्थ कर... 

दिव्या भोसले पाटील 
Thursday, 4 July 2019

तुझ्या साठी जगणे कठीण कधीच नाही. 
सावरायला शिक करू नको घाई... 

तुझ्या साठी जगणे कठीण कधीच नाही. 
सावरायला शिक करू नको घाई... 

आयुष्य आहे तुझे तुझ्यासाठी, 
व्यर्थ नको घालू ते परक्यानंसाठी... 

खूप सुंदर असेल तुझे जगणे, 
फक्त एकदा जगून बघ...

आभाळ आहे उंच खूप, 
फक्त पंखात बळ धर... 

लढशील तू सामर्थ्याने, 
शस्त्र हाती घेऊन बघ... 

स्वप्न आहे गोड खूप, 
तू एकदा चाखून बघ... 

ध्येय नाही दूर तुझे, 
फक्त ते प्राप्त कर... 

आयुष्य खूप सुंदर आहे, 
म्हणून जगणे सार्थ कर... 

जमिनीवरती राहून तू, 
आकाशाचा हात धर... 

क्षितिजावरती पोहल्यावर मात्र, 
क्षितिजासारखं काळीज कर...
 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News