नवरुपी स्त्री

वृषाली सानप काले
Thursday, 11 July 2019

जिन्दगीच्या युद्धामध्ये
तडफडती ह्या लाटा.
समाजाच्या अस्तित्वात
प्रमुख आहे बाईपणाचा वाटा...!!

आई बाई सई आणि ताई
जीवन रथ का गंजला आहे,
असाच पुरुषी बाप जगाचा. 
असाच नवरा भाई पुरुषी सखा..!!
शतके चाले हा इतिहास पुन्हा..
रुते आयुष्यभर हा काटा....

जिन्दगीच्या युद्धामध्ये
तडफडती ह्या लाटा.
समाजाच्या अस्तित्वात
प्रमुख आहे बाईपणाचा वाटा...!!

आई बाई सई आणि ताई
जीवन रथ का गंजला आहे,
असाच पुरुषी बाप जगाचा. 
असाच नवरा भाई पुरुषी सखा..!!
शतके चाले हा इतिहास पुन्हा..
रुते आयुष्यभर हा काटा....

कारण स्त्री अन पुरुष सदा
देह रुपात बंदिस्त सदा..!
अंधारातच प्रेम देती घेती
निश्चित दैहिकतेचा विजय पुन्हा
आलम्बन आकर्षण विटम्बन
मन दहन स्वीकार्य साऱ्या हेच प्रचलन..
कौतुकाच्या मखमली साईखाली
स्त्री देह प्राप्ती हक्क म्हणून दमन..!!

माया,ममता,सुषमा,ललिता,
ही नसते हो सत्ता सुंदर...!!
विकारांच्या षटहारातील 
एक गोंड़स है छप्पर..!!
पवित्रतेचा स्वीकार खलिता,
मिळेल हर प्रश्नाचे उत्तर..!!
एका क्षनात बदलतील बघ
मापदण्ड मुक्ति सुखाचे वण..!

दैहिकता सोड आत्मिकता जोड़
स्वार्थ सोड आत्मज्ञान जोड़..!
है जग निर्माती दैवी शक्ति
सर्वत्र फक्त वासनेची भक्ति...!!
घेई यातील मुक्तिची युक्ति..
ईश्वरीय योग अन विरक्ति
देईल अद्वितीय शक्ति...
तूच  अर्जुनासम बनोनी
त्यागशील रोकशील हर एक सख्ती..!!

रांगेत चालली बघ उभी जिंदगी,
समजुन नैतिक सादगी..
देह नश्वर आत्मा अमर
मुक्तिदाता फक्त परमेश्वर
आत्मा सत्यात निराकार
परमेस्वर ही निराकार...!!

स्त्री नश्वर पुरुष नश्वर
नश्वर समाज काय देणार उत्तर...??
बेबुनियाद न जाने है अत्तर...!!

आत्मिक शक्ति जागृति
आहे वास्तविक बाई पणाची नीती...!!
सोड जगाच्या जग राहाटा...
अन...
जग या बाई पणाच्या वाटा ....!!

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News