साथ देईन..  फक्त एक हाक दे..                                

विशाल माने
Saturday, 15 June 2019

वेळ येईल अशी 
                            राहील जग विरोधात  उभे                                      
ठाम कर निश्चय मनाशी  अन 
                   नको सोडु धीर तू।                         
फक्त एक हाक दे....|| 
       

                       साथ देईन... फक्त एक हाक दे.                      
      आयुष्यात येथील विशाल वादळे        
हताश होऊन डगमगू नकोस।   
 साद घाल काळजा पासून अन 
फक्त एक हाक दे....|| 
        

वेळ येईल अशी 
                            राहील जग विरोधात  उभे                                      
ठाम कर निश्चय मनाशी  अन 
                   नको सोडु धीर तू।                         
फक्त एक हाक दे....|| 
       
होऊन थरकाप भूमीचा,    
कोसळेल डोंगर दुःखाचा    
             असह्य होतील वेदना                    
      बाळगू नको भीती कुणाची         
फक्त एक हाक दे....||    
   
   माणसांनी तुडुंब भरल्या जगी       
   नाही भेटलं कुणी आपलं         
     झाला नकोसा जीव आपला        
           तोडुन सारी बंधने                 
फक्त एक हाक दे....||

स्नेहाची प्रेमाने ओंझल भरून 
सदैव उभा आहे मी... विसरू नको।   

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News