जॉब

Grand Total: 8022 जागा (3606+4416) Total: 3606 जागा पदाचे नाव: चालक तथा वाहक  अ. क्र. विभाग  जागा...
नवोदय विद्यालय समिती मार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या २५१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज...
राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. उप महाप्रबंधक (...
राष्ट्रीय क्षय रोग संशोधन संस्थेच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ५७५ जागा भरण्यासाठी थेट मुलाखती १३ फेब्रुवारी २०१९ ते २७ फेब्रुवारी २०१९ दरम्यान आयोजित करण्यात आल्या...
महाविद्यालयीन शिक्षण घेणारे विध्यार्थीना प्राध्यापक होण्यासाठी नेट-सेट होणे अविभाज्य आहे. भारतात दरवर्षी 9 ते 10 लाख महाविद्यालयीन विध्यार्थी नेटची परीक्षा देत असतात....
भारत सरकारच्या विविध विभागाच्या/ संस्थांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता पदाच्या जागा भरण्यासाठी सप्टेंबर २०१९ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या सामाईक परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी...