"सुंदर आहे जीवन हे" मनाशीच म्हणावे!

संदिप पवार
Saturday, 18 May 2019

इथे रोज होतो लिलाव तो नात्याचा
बदलतो रक्तगट इथे रोज रक्ताचा

इथे वेदना मनाला रोज छळतेच आहे
जीवन काय आहे हे कळतेच आहे

इथे प्रेमाला त्या द्वेषाचे उत्तर आहे
इथे प्रवास जीवनाचा खडतर आहे

इथे भावनेची कदर कुणा ती नाही
वेदना मनिचि मनाशीच राही

इथे रोज होतो लिलाव तो नात्याचा
बदलतो रक्तगट इथे रोज रक्ताचा

दुःखाचा तो दाह इथे वाढतच जाई
सुखाची झुळूक मात्र दुरुनच जाई

मरावे रोज इथे मरुनि जगावे
"सुंदर आहे जीवन हे" मनाशीच म्हणावे!
 

Tags

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News