बॉलिवडूमधील रोमांटिक कपल म्हणून यांची जोडी प्रसिध्द आहे...

Thursday, 30 April 2020

 बॉलिवडूमधील रोमांटिक कपल म्हणून यांची जोडी प्रसिध्द आहे...

ऋषी कपूर - नीतू सिंग 

 बॉलिवडूमधील रोमांटिक कपल म्हणून यांची जोडी प्रसिध्द आहे...

ऋषी कपूर - नीतू सिंग