आम्ही पाहिलेला अजबसा आगरा

Friday, 22 February 2019

धामनगाव अभियांत्रीकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आगरा किल्ल्याला भेट दिली. कुठलेही अभियांत्रिकेचे शिक्षण न घेता, त्या काळी बांधलेली वास्तूकला पाहिल्यानंतर खरचं त्याकाळचे वास्तूशात्र नेमके कोणत्या मुद्दांवर चालत असे, यावर प्रश्न निर्माण होतो. 

प्रतिनिधी प्रज्वल हेंडवे.

धामनगाव अभियांत्रीकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आगरा किल्ल्याला भेट दिली. कुठलेही अभियांत्रिकेचे शिक्षण न घेता, त्या काळी बांधलेली वास्तूकला पाहिल्यानंतर खरचं त्याकाळचे वास्तूशात्र नेमके कोणत्या मुद्दांवर चालत असे, यावर प्रश्न निर्माण होतो. 

प्रतिनिधी प्रज्वल हेंडवे.