"प्रेम आंधळ असतं" हे या जोड्यांनी सिद्ध केलं

Tuesday, 10 September 2019

आज आपण जगभरातल्या या ५ जोड्यांबद्दल बोलणार आहोत ज्यांनी प्रेमामध्ये रंग-रूप, जात-पात न जुमानता फक्त निस्सीम प्रेम केलं आहे. 

१. काइली जेनर  आणि ट्रॅव्हिस स्कॉट
२. किम कर्दाशिअन आणि कन्य वेस्ट 
३. एलेन पॉम्पीओ आणि कृष इव्हेरी 
४. इटली कुमार आणि कृष्णा प्रिया 
५. के. के. गोस्वामी आणि पिंकू गोस्वामी    
 

आज आपण जगभरातल्या या ५ जोड्यांबद्दल बोलणार आहोत ज्यांनी प्रेमामध्ये रंग-रूप, जात-पात न जुमानता फक्त निस्सीम प्रेम केलं आहे. 

१. काइली जेनर  आणि ट्रॅव्हिस स्कॉट
२. किम कर्दाशिअन आणि कन्य वेस्ट 
३. एलेन पॉम्पीओ आणि कृष इव्हेरी 
४. इटली कुमार आणि कृष्णा प्रिया 
५. के. के. गोस्वामी आणि पिंकू गोस्वामी