जिंदगी हमारी अल्फाजोंमें

Saturday, 2 February 2019

'आयूष्यावर बोलू काही' असं म्हणून आयुष्यावर खूप लोकं  लिहीत असतात आणि त्यावर बोलत देखील असतात. असाच एक छोटासा प्रयत्न मी देखील केला आहे. 'जिंदगी हमारी अलफाजोंमे' च्या माध्यमातून अशाच काही मनातील गोष्टी मी तुमच्या पर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
 

'आयूष्यावर बोलू काही' असं म्हणून आयुष्यावर खूप लोकं  लिहीत असतात आणि त्यावर बोलत देखील असतात. असाच एक छोटासा प्रयत्न मी देखील केला आहे. 'जिंदगी हमारी अलफाजोंमे' च्या माध्यमातून अशाच काही मनातील गोष्टी मी तुमच्या पर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.