मी घाबरतोय त्याला...

सुनिल पवार
Friday, 2 August 2019

एखाददुसरा कनवाळु जलद 
अवचित त्या वाटेने येतो कधीतरी
सावली धरु पाहतो त्यावर..
पण कळेना कसला रोष त्याला
की भास्कर वाटतोय बरा

तप्त सुर्यास डोक्यावर घेऊन
असंख्य प्रहार मनावर झेलत
तो अजूनही स्थितप्रज्ञ उभा आहे
ओरबाडले त्यास दुनयेने जरी
पोखरुन गेलय जर्जर शरीर तरीही
तो बोलत नाही कुणास काही..!!

एखाददुसरा कनवाळु जलद 
अवचित त्या वाटेने येतो कधीतरी
सावली धरु पाहतो त्यावर..
पण कळेना कसला रोष त्याला
की भास्कर वाटतोय बरा
असा फटकुन वागतोय तरी कोणावर..!!

मी विचारले त्याला 
बाबा काय झाले असे चिडायला
तुला आवडत नाही का भिजायला
बघ ना, त्या पानाफुलांना, वेली तरुंना
बघ ना प्राणीमात्रांना, प्रत्येक माणसाला
किती आतुरलेत ते पाऊस झेलायला..!!

उत्तरला तो 
वाटते ना भिजावं मनसोक्त
अन् भिडावं मदमस्त वाऱ्याला
जिरवावे पाणी उदरात 
अन् वाट द्यावी झऱ्याला..
पण हरवलीय माझी हरित छत्री
सांग कसा झेपवु मी पावसाला..??
घडेल एखादे माळीण पुन्हा
मी घाबरतोय मात्र त्याला..!!
 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News