मला बी जगायचंय

मंजुश्री माने
Tuesday, 15 September 2020

माज बी धनी म्हणलं जीव देतो म्हणून... म्या म्हणलं याड लागलं का काय... सोन्यासारखी लेकरं हायती... चांगल्या गुनान शिकतेती... आन तुम्हाला काय सुचायला लागलंय ही

मला बी जगायचंय

म्या यमुना, शेतकऱ्याची बायकु.

तुम्हास्नी माहिती शेतकऱ्याची समधी परिस्थिती. पाण्यासाठी वनवन... शेतात धान नाय... आन पोटात आन नाय. मनून तर शेतकरी जीव देयला लागल. काय म्हणत्यात तुमच्या भाषेत त्याला 'आत्महत्या'.

मंजी स्वतः स्वतःचा जीव घ्याचा. पण सोप्प असत व्हाय जीव देचा? मनावर दगडाचा डोंगर रचावा लगतूया, तवा कुठं जीव देला हुतुय... तरिबी रहतुई की बायका पोरत.

माज बी धनी म्हणलं जीव देतो म्हणून... म्या म्हणलं याड लागलं का काय... सोन्यासारखी लेकरं हायती... चांगल्या गुनान शिकतेती... आन तुम्हाला काय सुचायला लागलंय ही

तर मला म्हणत्यात शेतात पीक येना म्हणून कर्ज घेतलं... कर्जाच याज देयला येना म्हणून शेत घान टाकलं... तूच सांग काय करु?

म्या म्हणलं दोघं बी कष्ट करु. आज ना उद्या पोरं मोठी हुत्याल... हातभार लावतील... होइल समधं नीट... तवा कुठ शांत झाल्यात. यांनी धीर सोडला म्हणून म्या नाय सोडायची. म्हणून म्हणतेय... जगायचं जीवावर आल तरीबी मला जगायचंय!

माझ्या बी मनगटात हाय दम. दाकवून देयचाय, कुणासाठी नव्हं तर पोराबालासाठी  मला जगायचंय, दिस आल म्हणून गर्वान नव्हं तर कष्टानं झिजून मला मरायचं हाय, कष्टानं झिजून मला मरायच हाय!

- प्रा. मंजुश्री गोरख माने

संगणकशास्त्र विभाग, एच व्ही देसाई महाविद्यालय, पुणे

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News