"असेन मी... नसेन मी"

शकिर पटेल
Tuesday, 21 May 2019

कातरवेळी सांज तुला जर कधी छळेल..,
मंद मंद स्मित कर, खळीत तुझ्या हसेल मी..!

असेन मी नसेन मी..!
तरी काळजात ठसेल मी..!

पहाटे पहाटे प्राजक्तापरी
तुझ्या अंगणी हसेल मी..!

तू वाचशील जेव्हा हि प्रेमपत्रे,
नभ बनून डोळ्यातून पाझरेल मी..!

दिसेल तुजला मी ठायी ठायी
जर तुझिया हृदयात असेल मी..!

कातरवेळी सांज तुला जर कधी छळेल..,
मंद मंद स्मित कर, खळीत तुझ्या हसेल मी..!

हलके हलके बटांशी खेळशील जेव्हा,
पहा, तेव्हाही तुझ्या गजऱ्यात दरवळेल मी..!

तू गाशील जीवनगाणे आपल्याच नादात,
नकळत तुझ्या ओठांवर अडखळेल मी..!

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News