किती ही मनधरणी

पल्लवी फडणीस
Friday, 2 August 2019

किती तुझे रागावणे,उगाच
तोंड वेगांडून मान वळविणे
मी उगाच ,तुला कुरवाळणे
तुझे ते झिडकारने, किती
ती आळवणी,किती ही मनधरणी

किती तुझे रागावणे,उगाच
तोंड वेगांडून मान वळविणे
मी उगाच ,तुला कुरवाळणे
तुझे ते झिडकारने, किती
ती आळवणी,किती ही मनधरणी

असा कसा रे तू हट्टी, सदा 
राग सदा कट्टी,हे रुसवे,हे बहाणे,
तुझे ते सदा अबोल राहणे,ह्या 
अबोलीच्या कळ्या ,माझ्या 

मात्र मनवेदनेच्या दुराव्याच्या वेळा,
तू घेतोस कोष मौनाचे,माझे तुटती 
धागे शब्दांचे,त्या धाग्यांना पडतात 
गाठी,तुझी सैलावलेली मिठी,ह्या आपल्या 

अबोल भेटी,मज वाटे दुराव्याची भिती
मी तर तुझी अल्लड साजणी,किती
करावी मी मनधरणी तू तर माझा
अल्लड मनराजा मी तुझीच रे मनराणी

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News