कसं सांगू तुला...

सुनिल पवार
Sunday, 28 July 2019

कसं सांगू तुला
पावसाचं येणे तसे अनाठायी नसते..
धरणीवरचे प्रेम
त्याच्या ठायी ठायी असते..!!

समजून घेशील तर कळेल तुला 
नदीचा आवेग काय असतो..
तिला सामावून घेण्यास
सागरही तितकाच 
आतुर अन् उत्सुक दिसतो..!!

वाऱ्याचा खोडकर पणा
कदाचित तुला रुचणार नाही..
पण त्याच्या लयीत झुलणाऱ्या
कोवळ्या कोंबाना पाहून,
देहभान हरपल्याशिवाय राहणार नाही..!!

कसं सांगू तुला
पावसाचं येणे तसे अनाठायी नसते..
धरणीवरचे प्रेम
त्याच्या ठायी ठायी असते..!!

समजून घेशील तर कळेल तुला 
नदीचा आवेग काय असतो..
तिला सामावून घेण्यास
सागरही तितकाच 
आतुर अन् उत्सुक दिसतो..!!

वाऱ्याचा खोडकर पणा
कदाचित तुला रुचणार नाही..
पण त्याच्या लयीत झुलणाऱ्या
कोवळ्या कोंबाना पाहून,
देहभान हरपल्याशिवाय राहणार नाही..!!

एकदा भिजून बघच
मग कळेल तुला स्पर्शाची सुखद अनुभूती..
गंध श्वासात भरून होशील जेव्हा धुंद 
तेव्हा उमजेल तुला
काय असते ती नादावणारी प्रीती..!!

Tags

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News