मनापासून वाटतं...

सुनिल पवार
Monday, 24 June 2019

मनापासून वाटतं
कधीतरी माझ्या मनाची ओढ
तुझ्या मनाला लागावी..

मनापासून वाटतं
कधीतरी माझ्या मनाची ओढ
तुझ्या मनाला लागावी..

माझी याचकाची भूमिका
तुझ्या वाट्याला यावी..
मग कळेल तुलाही..

याचक होण्याचे 
आपले वेगळेच दुःख असते..
अन् दाता होण्याची दानत
सगळ्यातच नसते..

अगदी तुझ्यातही नाही
याचे भान तुला होईल
पण इतकं मात्र खरं
तुझ्यातला याचक समाधानी राहील..!!

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News