घाईमध्ये माझ्याकडून करायचे राहून गेले...

उमेश संजय जमादार
Monday, 26 August 2019

मग काय नाशिक ला येऊन धुतला मला चांगला,
पप्पांनी टाकून पावडर आणि लावून साबण टाईड

घाई घाईमध्ये माझ्या कडून करायचे राहून गेले,
पप्पांना स्टेटस मधून हाईड
 
वाचल्या त्यांनी माझ्या प्रेमाच्या ओळी अन्,
आईनेपण सोडून दिली माझी साईड

मग काय नाशिकला येऊन धुतला मला चांगला,
पप्पांनी टाकून पावडर आणि लावून साबण टाईड

दोन तीन दिवसानंतर पप्पांना सविस्तरमध्ये, 
समजावून सांगितली माझी साईड

भावना माझ्या समजून माझ्या पप्पांनी केले मग,
तिच्या पप्पांना सखोलपणे गाईड

एवढे प्रयत्न करून जमल आमच लग्न, मी झालो मग तिचा ग्रूम अन्,
ती झाली माझी देखणी ब्राईड 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News