फूडपॉइंट

आता तुम्ही तुमच्या घरी सुध्दा हॉट क्रॉस बन्स तयार करू शकतात.  साहित्य :-     ५०० ग्रॅम मैदा ७ ग्रॅम यीस्ट १ टीस्पून मीठ ५० ग्रॅम अनसॉल्टेड...
पाऊस पडल्यावर वातावरणातील थंडाव्यामुळे आपल्यालातील अनेकांना गरमागरम, चटपटीत पदार्थ खावेसे वाटतात. म्हणून आज आम्ही तुमच्याकरिता खास मुगडाळीच्या कचोरीची रेसिपी घेऊन आलो आहोत...
ढोकळा हा भारतीय खाद्य पदार्थ फक्त गुजरातमध्येच नाही तर जगभरात प्रसिद्ध आहे. ढोकळा सकाळी नाश्त्याच्या वेळेपासून अगदी जेवणाप्रमाणे सुद्धा खाल्ला जातो. तेव्हा आज मी खास तुमच्या...
महाराष्ट्रात प्रत्येक ठिकाणी चिकनचा रस्सा बनवण्याची पद्धत ही वेगवेगेळी असते. तेव्हा आज मी खास तुमच्या करीता मालवणी पद्धतीच्या कोंबडी वड्यांची रेसिपी घेऊन आली आहे....
चिंबोऱ्यांचे म्हणजेच खेकड्यांचे कालवण तुम्ही अनेकदा खाल्ले असेल,  परंतु मी आज खास तुमच्यासाठी आगरी कोळी पद्धतीच्या भरलेल्या चिंबोऱ्यांची रेसिपी घेऊन आली आहे. ...
कोल्हापूरची मिसळ जेवढी फेमस असती, तेवढाच तिथला कटवडा जागतिक असतोय. अश्याच मसालेदार कोल्हापुरी कटवड्याची रेसिपी मी आज तुमच्या करीता घेऊन आली आहे.  साहित्य वड्यासाठी...