प्रत्येक दिवसाचं कारण बाप असतो...

अश्विनी लोखंडे
Friday, 28 June 2019

तो ही कधी- कधी थकत असतो.
पाहून पोराकड पुन्हा एकदा
नव्यान स्वतःला सावरत असतो.

तो ही कधी- कधी थकत असतो.
पाहून पोराकड पुन्हा एकदा
नव्यान स्वतःला सावरत असतो.
शेवटी बाप हा बापचं असतो...

पोराच्या भविष्यासाठी उन्हात
तो घाम गाळत असतो
घामाच्या थेंबा थेंबातून स्वप्न
उद्याच तो बांधत असतो
शेवटी बाप हा बापचं असतो...

कधी -कधी तो सुद्धा कुस बदलून रडत असतो.
कधी -कधी हंबरडा तो ही फोडत असतो
पण कधी कोणासमोर तो मांडत नसतो
रोज गिळतो तो हजारो दुःख तरी;
कधी आवाज मात्र तो करत नसतो 
शेवटी बाप हा बापचं असतो...

करतील सगळे मोकळं मन त्याचा समोर ;
तो मात्र मनात सार काही लपवत असतो. 
येता डोळ्यात आसवाचे अश्रू
तो मात्र तोडावर पाणी मारायचा नाटक करत असतो...
शेवटी बाप हा बापचं असतो...

बोला रागावून कधी 
तरी रात्री जेवलास की नाही
ते मात्र आठवणीनं विचारत असतो
शेवटी बाप हा बापचं असतो

पंख स्वतःचे झिजवून तो 
आपल्या पाखराला उंच आकाशात
उडायला शिकवत असतो स्वतः उपाशी राहून 
दोन घास तो पोरासाठी कमवत असतो
शेवटी बाप हा बापचं असतो..

तो गरीब अथवा श्रीमंत असा भेद नसतो
बाप हा बापाचं असतो
शेवटी बाप हा बापच असतो ...!
 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News