तरुणांचे सुखस्वप्न

संध्या केळकर
Saturday, 24 August 2019

हळू हळू स्वप्नांची यादी वाढतंच जात होती.
तस तशी सुखाची व्याख्याच बदलत होती.

सुखामागे धावता धावता खुप काही मिळतं गेलं.
स्वप्न पुरी करतांना मात्र आयुष्य जगायचं राहून गेलं .

पाहिलं होतं स्वप्न मोठ्या पगाराच्या नोकरीचं.
नोकरी मिळाली मग लगेच दुसरं स्वप्न होतं सुंदर छोकरीचं.

नोकरी छोकरी दोन्ही मिळाल्या मग सुरु झाला संसार.
पैसा कितीही मिळवला पण कमीच होईना वाढता भार.

नंतर झाली मुले त्यांची सुरु झाली शिक्षणे.
त्यांच्या साठी कमवत गेलो पडू नये काही उणे.

हळू हळू स्वप्नांची यादी वाढतंच जात होती.
तस तशी सुखाची व्याख्याच बदलत होती.

झपाटलेल्या माणसाप्रमाणे काम करत होतो.
काडी काडीने पैसा गाठीशी जोडतच होतो.

सगळे काही दिले त्यांना फक्त दिला नाही वेळ.
भागवताना गरजा कसलाच नव्हता ताळमेळ.

आज माझ्याकडे सगळं आहे नोकर, गाडी, बंगला.
मुलं माझी बसून खातील एव्हढा जमीन जुमला.

वाटलं होतं आता मी राजा सारखा राहीन.
ऐटित बसून ऑर्डर देऊन आरामात खाईन.

धावत्या काळासंगे आता मी खूप थकलो आहे.
झुकलो आहे फार कमरेतून पार वाकलो आहे.

खूप काही पुढयात असून काही खाता नाही येत .
गोळ्या खाऊन दिवस काढतो कुठे जाता नाही येत .

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News